css button by Css3Menu.com

Diva (Fiona-Diva van Stoopy)
Diva is na 4 nestjes gehad te hebben, "gepensioneerd". Diva is 13-08-2019 overleden
...... is geboren 22-10-2007. Een zwart-bruin Oudduitse Herder teefje.Bij ons overleden op 13 augustus 2019. Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED) zijn een van de grootste problemen bij de Oudduitse Herder. Ook Diva is getest, eerst als pup via de PennHip-methode. Diva heeft een mooie 0.38/0.39 uitslag en HD-a2 en is ED-vrij. Recent is via een test ook bepaald dat Diva DM-vrij is! Diva is ook Blauwgenvrij.

Diva was een heel enthousiaste en energieke hond met een open karakter. Ze was heel sociaal en vriendelijk. Zij wilde heel graag voor je “werken”.  Ze vond het heerlijk om lekker lange wandelingen te maken in de Loonse en Drunense Duinen.
Het wild wat we tegen komen op onze wandelingen liet ze met rust. Ze had het veel te druk met haar speeltje dat ze steeds weer haalde en bracht. Ze draaide dan prachtige pirouetten in afwachting van de volgende “gooi”.
Diva was heel vriendelijk tegen andere honden maar ze mocchten niet haar speeltje proberen af te pakken. Dan liet ze even weten dat het van haar is.
Regelmatig wandelden we met groepen soortgenoten. Deze wandelingen werden georganiseerd door de DHCN. Het is wonderbaarlijk hoe goed dit altijd gaat.
Diva vond kinderen ook geweldig. Ze zijn altijd lekker bezig, die kleine tweevoeters, en waar er wat te doen is wilde Diva niets missen. Ze was graag van de partij.

Album van Diva's Groei
album

Medisch is Diva dus accoord bevonden om mee te gaan fokken. Ook bij de aankeuring bij de DHCN is zij goedgekeurd. Tenslotte bleek Diva geschikt voor de behendigheidssport.
diva
   
Afstammingsdocument. Opgemaakt door de NODHV diva
  diva
Puppytest. Opgemaakt door Jacqueline Schoenmakers-Tijssen. Heeft een voorspellend karakter, maar in ieder geval is Diva uitgegroeid tot een lieve hond diva

Uitslag van het PennHip-onderzoek. Dit onderzoek was destijds toonaangevend voor de kwaliteit van de heupen (HD), en werd al op jonge leeftijd uitgevoerd. Diva scoorde een goede median, met verder geen afwijkingen.

album van het onderzoek tesamen met de nestgenootjes
album

diva
Later hebben we Diva nogmaals laten röntgenen op HD: haar HD-uitslag: diva
In toenemende mate komen elleboogafwijkingen voor in het ras: Diva's ED uitlsag toonde geen afwijkingen diva

test Degeneratieve Myelopathie (DM).

Omdat degeneratieve myelopathie (DM) steeds vaker voorkomt bij de Duitse Herder (1/3 deel van onze herders is drager) hebben wij Diva laten testen op deze op erfelijkheid gebaseerde ziekte. Uit de test blijkt dat Diva de ziekte niet heeft en ook geen drager is.

DM is een heel vervelende erfelijke ziekte voor honden die begint tussen de leeftijd van 5 en 14 jaar, en een verloop heeft van 6 tot 18 maanden. Bij deze ziekte worden de zenuwbanen die de spieren aansturen aangetast, waardoor de coördinatie steeds minder wordt. De hond raakt min of meer verlamd meestal beginnend bij de achterpoten. Het is vergelijkbaar met MS bij mensen. Er is geen genezing mogelijk.

Gelukkig voor de honden ontwikkelt niet bij alle lijders de ziekte zich ook werkelijk. Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de invloed van de omgeving op het ontwikkelen van de ziekte bij lijders. Nu wel vast is komen te staan dat DM gebaseerd is op erfelijkheid, zal in het fokprogramma rekening gehouden moeten gaan worden met deze aandoening.

Diva heeft twee gezonde genen (is DM vrij)

Ieder levend wezen heeft altijd alle chromosomen (de plaats waar de erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen in iedere cel) dubbel.
Een hond is normaal, als hij op beide chromosomen de afwijking niet heeft
Een hond is drager, als hij op een chromosoom de afwijking heeft, en op het andere niet
Een hond is lijder als hij op beide chromosomen de afwijking heeft
Een “drager” (en ook de “normaal”) zal de ziekte niet krijgen, omdat het goede chromosoom voldoende bescherming geeft.

diva
sportkeuring Diva dva
Test op blauwgen. Diva is geen drager van het blauwgen, en heeft dit gen dus niet geerfd van haar vader. diva
 

aankeuringsdocumenten,

Diva bij haar aankeuring
album

diva

diva

diva

diva

diva